6-7 września 2024

Konferencja stacjonarna

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

Hotel Gołębiewski

ul. Pałacowa 7 | Białystok

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).