90 CONSULTING zsiedzibą w Warszawie, adres: 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 83 lok.3G jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, firma 90 CONSULTING informuję, iż:

  1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest 90 CONSULTING Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie, adres: 02-524 Warszawa ul. Narbutta 83 lok.3G, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 480108, NIP 8882489348 . Kontakt do administratora: r.lipinski@90consuting.pl
  2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:

a)wykonywanej usługi, zawartej umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej firmy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c)     realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d)     prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 90 CONSULTING wskazuje, iż nie wyznaczono IOD a obowiązki Inspektora Ochrony Danych przejmuje właściciel Radosław Lipiński. Do kontaktu z nim służy adres e-mail: r.lipinski@90consulting.pl

 3. 90 CONSULTING informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 4. 90 CONSULTING informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych 90 CONSULTING oraz prawo do niepodlegania profilowaniu. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny – r.lipinski@90consulting.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA:

ZGODY NA MAILING

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie, pod adresem 02-594 Warszawa, ul. Narbutta 83 lok.3G, NIP 888-248-93-48

2)     W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować pod adresem: biuro@90consulting.pl

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert, informacji handlowych, marketingu produktów i usług Administratora na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).

4)     Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, adres wykonywanej działalności, danych kontaktowych i adresowych.

5)     Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.

6)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

8)     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9)     Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.

11)  Pani/Pana dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy mailem na adres: biuro@90consulting.pl lub pisemnie na adres kontaktowy biura,  wskazany w pkt 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.